Här samlas material från fortbildningen Kreativt skapande & socialt lärande 2022-2023
 

Modul 1. Lustfylld ordlek (30.11.2022 i Helsingfors & 7.12.2022 i Vasa)


Monica Martens-Seppelin, Lotta Sanhaie, Katja von Wendt
Sydkustens landskapsförbund och ordkonstskola:

Hanna Lundström, Sydkustens ordkonstskola:

Malin Klingenberg och Ellen Strömberg:

Modul 2: Skpande dramtik, dramalek och gruppstärkande metoder (13.1.2023 i Helsingfors och 20.1.2023 i Vasa)
 

Henrika Andersson och Petra Norrgård:

Nina Dahl-Tallgren, Wasa teater och Anna Moberg, Dramadialog

Modul 3, Dansglädje, rytm och rörelse (16.2.2023 i Helsingfors, 23.2.2023 i Vasa)


Sofia Jusslin

Ella Enqvist & Heidi Laakso

Modul 4. Bild och visuellt berättande (28.3 i Vasa, 30.3 i Helsingfors)


Susanna Storbacka, Pro Artibus

Filippa Hella & Petra Bergqvist

Tips på övrigt material/länkar som kommit upp under kursdelarna:

Estrids bokklubb
Estrids Bokklubb är en webbserie om barnböcker. I serien intervjuar barn och unga säsongens mest spännande barnboksförfattare och barnboksillustratörer.

Folkhälsans "Lek med sråket"
Här hittar du ett mångsidigt material för olika språkligt inspirerande lekar och aktiviteter med barn i alla åldrar. 

Folkhälsans Chilla-material med avslppnande fantasiresor
Genom avslappnande fantasiresor får barnen möjlighet att skapa rogivande inre bilder och att i fantasin återuppleva sinnesförnimmelser som de kanske varit med om. Under fantasiresorna får barnen ligga i en skön ställning och lyssna till berättelsen eller sagan.

Läscentrums material 
Materialpaket för olika åldersgrupper med uppgifter att jobba med i klassen/barngruppen inför författarbesök. Här finns också uppgifter som kan användas för att fördjupa och stöda läsningen på olika sätt. Uppgifterna går att använda tillsammans med vilken skönlitterär bok som helst.

I berättelsen finns magin
Projekt som förverkligades och utvecklades samt genomfördes under åren 2017–2020 av CLL. I projektet låg fokus på läsinspiration, berättande och multimodalt lärande och genom verksamheten stöds barn till att bli goda läsare, berättare och ordkonstnärer. Projektet skapade material att använda i småbarnspedagogik och skola.

Labbets pjäsbank
Tips för dig som söker pjäs att öva eller sätta upp med barngrupper eller ungdomar.

Dramaövningar.se
Här hittar du en mängd dramaövningar för olika åldrar, sammanhang, svårighetsnivåer och syften

Dramakompassen
Länk till webbplats där boken Dramakompassen kan beställas. Boken innehåller inspirerande och praktiska grundtexter med beskrivningar av arbetsmetoderna till utgångspunkt för arbetet med dramaprocesser och teaterkonst i olika grupper. En grundbok för alla dramaledare!

ELLA - EMBODIED LANGUAGE LEARNING THROUGH THE ARTS
Forskningsprojektet Embodied Language Learning through the Arts (ELLA; 2021–2024) undersöker hur kroppsligt språklärande genom konst kan bidra till meningsfull förändring i pedagogiska praktiker. 

STOFF
Stoff är en portal för musik- och bildkonstlärare, studerande och andra intresserade. Här kan du hitta inspiration och tips för både undervisning och eget lärande. Dessutom finner du information om fortbildningar för ämneslärare. Stoff vill stöda dig i ditt arbete kring bildkonst och musik!

Rita på svenska, enkla övningar
Rita på svenska är en Svenska nu:s videoserie som kombinerar bildkonst och svenskundervisning. På videorna lär bildkonstläraren Peppe Bergström ut olika ritningstekniker.

Aalto Junior
Aalto-universitetet Junior erbjuder konst, vetenskap, teknologi och ekonomi åt barn, unga och lärare.

Tips på Facebookgrupper som stöd för idéer och diskussioner:
Bildkonst: https://www.facebook.com/groups/kuvista

 

Kultur i skolan 
Kultur på dagis

För skolor / enheter inom småbarnspedagogik som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare för ett längre projekt / 10 timmar. Gäller svenskspråkiga skolor inom grundläggande och andra stadiets utbildning, enheter inom småbarnspedagogiken, förskolor och svenska språkbadsgrupper i finska skolor/enheter. 
Fri kontinuerlig ansökningstid, besked skickas inom fyra veckor.