Rapporter och utredningar

Sydkustens landskapsförbund gör regelbundna utredningar och kartläggningar inom morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. De senaste rapporterna kan laddas ner här. För äldre kartläggningar, ta kontakt med kansliet.

Morgon- och eftermiddagsverksameten i Svenskfinland - En situationsrapport 2020

Beskrivning

I kartläggningen har man fokuserat främst på personalen, arbetsförhållanden, behörighetsgrad och synen på det egna jobbet samt verksamheten i gruppen. I kartläggningen framkommer också hur mycket morgon- och eftermiddagsverksamheten används i Svenskfinland och bl.a. vad den kostar för familjerna i de olika kommunerna.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland - En situationsrapport 2016

Beskrivning
Rapporten är en sammanställning av de centrala resultaten från en enkät och utredning som gjordes 2016. Rapporten visar bland annat antalet barn i verksamheten, vem som upprätthåller eftisarna, personalens utbildning, arbetsförhållande och arbetsvillkor samt verksamhetens innehåll och förverkligande.

EftisKompetens

Beskrivning
Kvalitet, kompetens och sysselsättning inom morgon- och eftermiddagsverksamheten. Denna rapport tar fram skillnaderna och beskriver olika modeller för att ordna verksamheten, hur den är uppbyggd och hur den fungerar.