Blanketter

Riksomfattande ansökningsblanketter för att arrangera morgon- och eftermiddagsverksamhet har utformats för kommuner och serviceproducenter. Blanketterna har utformats av Utbildningsstyrelsen för att förenhetliga morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning. Blanketterna ger kommunerna och serviceproducenterna gemensamma redskap och förenhetligar den riksomfattande verksamheten.

Innan ni fyller i blanketterna skall ni omsorgsfullt bekanta er med anvisningarna.
 

1. Ansökan om deltagande i morgon- och eftermiddagsverksamhet 

2. Förhandsinformation för anordnarna av morgon- och eftermiddagsverksamhet

3. Bekräftelse på deltagande i morgon- och eftermiddagsverksamhet

4. Beslut om plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet (enskilt beslut)

5. Beslut om platser i morgon- och eftermiddagsverksamhet (gemensamt beslut)

6. Anvisningar om rättelseyrkande av beslut 

Kommuner och serviceproducenter skall på förhand fylla i bl.a. plats för verksamheten, verksamhetsform, år, datum, tid och betalning. De förhandsifyllda blanketterna skrivs ut och kopieras.