Aktuellt

Anita Andersson och Johanna Berlin

Läsmys på eftis stärker gemenskapen

Minerva eftis har fått besök från Läsande eftis under våren. Eftiset ville satsa extra på lässtunder med lugn och gemenskap.Läs mera »
30.04.2024 kl. 12:49

Bokprat med Tobias

Kom med och få boktips för eftis! Väck läslusten med bra och spännande böcker.Läs mera »
23.04.2024 kl. 08:20

Högläsning för alla - Tips, idéer och ökad förståelse

Hur hitta lugn och ro och fokus för högläsningen? Kom med på en virtuell kaffestund 23.4Läs mera »
02.04.2024 kl. 11:19

Sydkusten stöder läsning på eftis

Eftis är en viktig arena för att berika barns språkutveckling och göra läsningen lustfylld och fantasirik. Projektet Läsande eftis ordnar inspirationsträffar under våren med Johanna Berlin som är projektkoordinator.Läs mera »
03.02.2024 kl. 12:11

Kartläggning av eftisverksamheten i Svenskfinland

Hur ser eftisverksamheten och eftisledaryrket ut i Svenskfinland idag? Sydkusten har öppnat en webbenkät där eftisledare och ansvarspersoner får svara på olika frågor om arbetet och verksamheten.Läs mera »
02.02.2024 kl. 10:53

Läsande eftis -Inspirationsträffar för eftisledare

Träffarna ordnas på sex olika orter i hela SvenskfinlandLäs mera »
18.01.2024 kl. 11:07
Barn ritar och färglägger

En trygg eftermiddag för barnen ger välmående familjer

– Kyrkoby skola i Vanda satsar på eftis för hela skolans eleverLäs mera »
22.11.2023 kl. 23:47

Nätverksträff för eftis- och klubbansvariga

Kom med och diskutera aktuella frågor inom morgon- och eftermiddagsverksamheten och klubbverksamheten!Läs mera »
10.11.2023 kl. 09:34

Läsande eftis

Välkommen på en inspirationsdag för eftisledare 30.11Läs mera »
07.11.2023 kl. 20:52

Följ med på Den stora läsresan!

Ju mer vi läser desto längre får vi resa.Läs mera »
01.11.2023 kl. 21:31