Yrkesutbildning

Det finns många olika yrken och examina som ger behörighet för att leda barngrupper på eftis. Här nedan följer några exempel på utbildningar som ger behörighet.

Här nedan kan du också läsa några intervjuer med eftisledare och deras utbildningsvägar.
 

NÄRVÅRDARE

(examen inom social och hälsovård, andra stadiet)
www.prakticum.fi
www.axxell.fi

www.yrkesakademin.fi

BARNLEDARE

(examen i pedagogisk verksamhet barn- och familjearbete, andra stadiet)
www.step-utbildning.fi
www.prakticum.fi
www.axxell.fi

SAMHÄLLSPEDAGOG YH

(examen inom medborgaraktivitet och ungdomsarbete, yrkeshögskola)
www.novia.fi

SOCIONOM YH

(examen inom social- och hälsovård, yrkeshögskola)
www.arcada.fi
www.novia.fi

IDROTTSINSTRUKTÖR YH

(examen inom idrott och hälsopromotion, yrkeshögskola)
www.arcada.fi


För den som redan har erfarenhet är det också möjligt att avlägga en yrkesexamen:

YRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET

www.yrkesakademin.fi
www.prakticum.fi
www.axxell.fi
www.step-utbildning.fi

Intervjuer med eftisledare

I januari 2015 startade Axxell i Karis den första svenskspråkiga förberedande utbildningen för specialyrkesexamen för ledare i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet.  Till utbildningen anmälde sig 12 vuxenstuderande från hela södra Finland, t.o.m från Åland och Tammerfors. Utbildningen bestod av i medeltal åtta närstudiedagar per termin och självständigt arbete på arbetsplatsen. Våren 2016 fick åtta av de studerande sin examen och här berättar några av dem om sina erfarenheter av utbildningen.


Marika Sandholm

Ansvarig eftisledare på eftiset Byllan & Kupan i Karis, Rasbeborg

Varför ville du delta i utbildningen?

Trots lång erfarenhet var jag nyfiken på vad utbildningen skulle innehålla. Jag ville också få en adekvat behörighet för mitt arbete och uppdatera och fördjupa mig i yrket. Jag tänkte också att utbildningen skulle ge tid och möjlighet att möta människor i samma bransch eftersom forumen att träffas är så få.

Vad gav utbildningen dig?

Utbildningen gav bl.a. möjlighet att bearbeta sitt eget jobb, att syna det sömmarna. Den gav också många tankeställare, nya kunskaper, nya strategier och flera verktyg att använda i arbetet. Det gav möjlighet att fundera över det man gör och hur man gör det.


Hilkka Hytönen

Eftisledare, Finno skolas eftis i Esbo

Varför ville du delta i utbildningen?

Jag ville fördjupa mig i mitt yrke och jag sporrades och uppmanades också av både min chef och utbildarna på Axxell att ta denna examen.

Vad gav utbildningen dig?

Utbildningen gav bl.a. bekräftelse på att man är på rätt spår och styrka att jobba vidare i sitt eget arbete. Ibland stressade jag över de olika arbetena som skulle inlämnas och för examenstillfällena, men stödet och hjälpen från utbildarna har varit jättebra! Jag har fått många nya insikter och verktyg för arbetet och många nya vänner!Annika Halmén

Ansvarig eftisledare, Eftis Nyckelpigan vid Kyrkoby skola i Vanda

Varför ville du delta i utbildningen?/Vad fick dig att söka till utbildningen?

Av intresse för att utvecklas i yrket och för att fördjupa mig i de olika styrdokumenten för eftisverksamheten. Jag ville få mera kunskap om strukturer och innehåll för att veta hur man skall och kan strukturera verksamheten både på lokal och kommunal nivå. Med utbildning, kunskap och erfarenhet är det lättare att påverka och utveckla verksamheten och på lång sikt höja statusen på eftisledaryrket.

Vad har utbildningen gett dig?

I början förstod jag inte vad det hela handlade om och jag var en aning frustrerad. Men utbildningen har varit mycket bra och jag har kunnat ta tiden att reflektera över mitt eget arbete. Genom studierna har jag kunnat lyfta fram utvecklingsfrågor och tankar på alla medarbetarmöten. Personalen har också varit mycket delaktiga och vi har börjat samarbeta och samverka mera i hela skolan och med andra eftisar i kommunen. Träffarna och utbytet med de andra i studiegruppen har också varit väldigt givande!


 

Stina Huusko

Eftisledare på eftis vid Nummela skola i Vichtis

Varför ville du delta i utbildningen?/Vad fick dig att söka till utbildningen?

Jag ville delta i utbildningen för att växa i min yrkesroll och för att få stöd i arbetet. Jag vile också få mera idéer och utveckla innehållet i verksamheten.

Vad har utbildningen gett dig?

Jag har blivit mycket säkrare och lugnare både som person och i mitt yrke. Man har helt enkelt fått bekräftelse och styrka i sin egen yrkesroll. Jag jobbar ensam och tack vare utbildningen har jag fått höra att andra har samma problem och vi har kunnat diskutera lösningar och möjligheter. Jag har fått 10 jätteviktiga personer i mitt eget nätverk!


Minna Sund-Grönholm

Skolgångsbiträde, Kimitonejdens skola på Kimitoön

Varför ville du delta i utbildningen?/Vad fick dig att söka till utbildningen?

När jag studerat till skolgångsbiträde kände jag att jag ville få ännu mera! Denna utbildning lät intressant och lockande och jag rekryterades också av utbildarna på Axxell.

Vad har utbildningen gett dig?

Utbildning och speciellt studiegruppen har gett jättemycket till det egna arbetet. Jag har också själv vuxit massor under studietiden. Det var nog en utmaning i början eftersom jag var den enda som inte i praktiken jobbade på ett eftis. Jag har genom studierna och de olika arbetena haft möjlighet att intervjua olika personer.  I och med detta har jag fått en mycket bra helhetsbild och överblick av hur eftisverksamheten är strukturerad, vilka utmaningar som finns, hur samarbetet fungerar och ur man kunde utveckla arbetet.