Eftis och klubbar

Sydkustens landskapsförbund är en kontaktlänk mellan eftisar och myndigheter. Vi samlar aktuell information om morgon- och eftermiddagsverksamhet och skolans klubbar och ger ut informationsbladet Eftisinfo regelbundet. Vi arrangerar regelbundet fortbildning för personal inom eftis i samarbete med andra. 

Sydkusten representerar det svenskspråkiga nätverket inom Utbildningsstyrelsens nationella nätverk för utvecklandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten. Kontaktuppgifter till nätverkets medlemmar finns här.

Kontaktuppgifter till alla svenskspråkiga eftisar i Finland hittar du på www.svenskskola.fi

Kontaktuppgifter till kommunernas eftiskoordinatorer finns här.

Läs mera om de lagar och styrdokument som ligger till grund för eftisverksamheten här.

 

Tack till våra finansiärer:
Sydkustens arbete för att utveckla morgon- och eftisverksamheten i Svenskfinland finansieras av
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden.