Stegen & Skolstegen -inspirationsdag

03 Juni 2020 kl. 12.30–16.00

Stegen och Skolstegen är läromedel som utvecklar barns förutsättningar för lärande samtidigt som det främjar social- och känslomässig utveckling. Materialen bygger en grund för lärande, goda relationer och hälsa. Stegen-materialet är anpassat för barn i åldern 4–6 år och Skolstegen-materialet riktar sig till barn i förskolan och åk 1. Under inspirationsdagen kombinerar vi båda programmen så att deltagarna får ta del av den del som är relevant för den målgrupp man jobbar med. 

Läs mer på Folkhälsans webbsida

 

Skolstegen- och Stegen-materialen kan beställas från www.nyponforlag.se.