Märk och stärk det goda i barnet -föreläsning

30 Oktober 2019 kl. 17.00–19.00

Föreläsningen behandlar hur vuxna kan påverka samspelet med barn via insikt och medvetet bemötande. Under kvällen diskuteras även positiva handlingsmodeller som kan ses stöda barnets beteende.

Föreläsaren är sakkunnig inom barn- och familjearbete Nicklas Kurkio.

Föreläsningen riktar sig till föräldrar och dig som jobbar med barn. Vår expertis är att ge information och stöd till familjer med barn med utmanande beteende – som exempelvis är trotsiga, överaktiva eller har svårt att styra sitt beteende.

Anmäl dig senast 28.10:
nepsy@bvif.fi
050 565 1722

Arrangör: Barnavårdsföreningen i Finland


Kontakt

Plats
Barnavårdsföreningen, Helsingfors
Stenbäcksgatan 7 A, 4. vån
00250 Helsingfors