Inspirerande mellanmål och mat med alla sinnen


 

Kom med på fortbildning där du får konkreta verktyg för hur du kan använda sinnesövningar i eftermiddagsverksamheten. Du får en smakskoleutbildning med övningar som kan utföras tillsammans med barnen på eftis samt information om barn och mat. Vi tillreder pedagogiska mellanmål, som du med enkla knep kan involvera barnen i även på ditt eftis. Du får också tips på hur du kan skapa en meny med näringsrika och varierande mellanmål där barnen involveras på olika sätt.

Kursen ordnas på två orter i Svenskfinland:

6.3.2018, kl. 9-12 Helsingfors, Marthaförbundet, Medelhavsgatan 14 C
7.3.2018, kl. 9-12 Pargas, Folkhälsanhuset, Munkviksvägen 31

Arrangörer:   Sydkustens landskapsförbund och Marthaförbundet
Mera info:     Monica Martens-Seppelin, monica.martens-seppelin@sydkusten.fi, 050-3308234
Pris:               Kostnadsfritt
Maximiantal per tillfälle: 20 personer

Läs inbjudan här
Anmäl dig här


Finlands svenska idrott ordnar många roliga och intressanta kurser kring lek och rörelse

Läs mer om kursutbudet på deras webb

http://idrott.fi/sv/verksamhet/bum/lek_o_rorelse/


 

Yrkesakademin i Österbotten

ordnar en mängd kortkurser inom social- och hälsovårdsbranchen. Se listan på kurser här

CLL-Centret för livslångt lärande

ordnar kortkurser och fortbildning för alla inom skola och dagvård.
Läs mer om deras kurser här