Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Nya kvalitetskort för kvalitetskriterierna inom den grundläggande utbildningen har nu utarbetats också för morgon- och eftermiddagsverksamheten samt skolans klubbverksamhet. Kvalitetskriterierna finns till för såväl verksamheten på regional nivå som huvudmannens och skolans verksamhet.

Du kan läsa kvalitetskorten för eftis- och klubbverksamheten här

Hela den grundläggande utbildningens kvalitetskriterier med alla nio kvalitetskort finns här