Rum för berättelser, läsning och magi

- Inspirationsdag om möten över generationsgränserna i skola, eftis och på dagis

Kom med på en inspirationsdag kring läsglädje, berättande och språkstimulans. Du får ta del av inspirerande erfarenheter och lyckade satsningar kring språkstimulans och läsning i form av möten över generationsgränser.

Tid:          Torsdag 21.9.2017, kl. 9-12
Plats:       Vindängen (Folkhälsanhuset), Vindängensalen, Vindgränden 6, 02100 Esbo
Målgrupp:        Personer som är intresserade av frivilligarbete i skola, eftis och på dagis, rektorer, lärare, eftisledare, personal inom småbarnspedagogik och övriga intresserade

Läs inbjudan här
Anmäl dig här


Finlands svenska idrott ordnar många roliga och intressanta kurser kring lek och rörelse

Läs mer om kursutbudet på deras webb

http://idrott.fi/sv/verksamhet/bum/lek_och_rorelse/


Yrkesakademin i Österbotten

ordnar en mängd kortkurser inom social- och hälsovårdsbranchen. Se listan på kurser här

CLL-Centret för livslångt lärande

ordnar kortkurser och fortbildning för alla inom skola och dagvård.
Läs mer om deras kurser här