Rum för berättelser, läsning och magi

- Inspirationsdag om möten över generationsgränserna i skola, eftis och på dagis

Tid: 21.9.2017, kl 9-12
Plats: Vindängen, Esbo

Läs mer och anmäl dig här!

 

Eftis möter skola

- Fortbildning för eftisledare, lärare, rektorer, skolgångsbiträden, m.fl.

Sydkusten ordnar läsåret 2017-2018 en fortbildning där du får stöd och handledning i att utvecklas i och reflektera över ditt eget arbete och yrkesroll. Genom interaktion och diskussion får du möjlighet att utveckla styrkorna hos dig själv och i arbetsteamet. Fortbildningen erbjuder kunskap, insikter och idéer att förstärka din professionalitet.

Start 4.11.2017, läs mera här


Projektet Tack för matens eftismaterial finns nu att beställa

I materialet som är skräddarsytt för eftisar ingår en meny och recept med näringsrika och varierande mellanmål med fokus på grönsaker frukt och bär i säsong. I materialpaketet ingår även ett häfte med sinnesövningar. Läs mer om det fina materialet på projektet Tack för matens webbsida


Årets första Eftisinfo postas 15.2.2017

Eftis-info är ett informationsbrev som sänds ut per post till alla eftisar i Svensfinland ca 4 gånger per år. Du kan läsa Eftis info också elektroniskt här på eftis.fi


Läs med mig på eftis!

Sydkustens landskapsförbund satsar läsåret 2016-2017 på ett läsfrämjande projekt på eftisarna i samarbete med den finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman. Inspirationskurser med kunniga föreläsare ordnas på sex olika orter.

Läs mer om kurserna här

Läs- och språkstimulerande material från kurserna samt länklistor, litteraturtips, mm finns samlade här på eftis.fi


Eftisverksamheten i Svenskfinland
- En situationsrapport 2016

Sydkustens landskapsförbund r.f. har publicerat en situationsrapport över morgon- och eftermiddagsverksamheten på svenska. I kartläggningen för rapporten har man fokuserat främst på personalen vid eftisarna, deras arbetsförhållanden, vilken behörighetsgraden är och hur de ser på det egna jobbet och verksamheten i gruppen.  Man har också för första gången tagit fram exakta siffror på antalet och andel barn och personal i eftisarna i Svenskfinland samt kommunernas deltagaravgifter för verksamheten.

Läs rapporten här


Majoriteten av kommunerna i Svenskfinland höjer eftisavgifterna hösten 2016

Sydkustens kartläggning av eftisverksamheten visar att 25 av 31 kommuner kommer att höja avgiften i och med lagförändringen som träder i kraft 1.8.2016. Läs mer här


Nytt eftis i fokus reportage!

Läs om Malms skolas eftis, eftisets klubbsystem och barnens kemi experiment här!


Eftis i fokus reportage

Läs om Vichtis eftis och Tack för maten! projektet här!

 


Kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland 2016

Sydkustens landskapsförbund utförde en kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Enkäten är nu stängd och tillsammans fick vi in 208 svar! Ett stort tack till alla som svarat!


Reportage om Norr om Stans eftis på Solhem januari 2016

Läs Eftis i fokus reportaget om Staffansby eftis här.


 

Beställ eftisboken BUSKUL

Folkhälsan i Korsholm gav i april 2015 ut eftisboken BUSKUL. Boken gjordes för att ge tips och idéer till andra eftisar och till föräldrarna och dagisar. Boken innehåller bl.a. roliga saker som barnen sagt på eftis, tips på pyssel, boktips, lekar, recept, mm.
Läs mera här

 

 


EftisKompetens-rapport finns att läsa

Den tryckta rapporten sändes i maj ut till alla tvåspråkiga kommuners bildningschefer, ansvarspersoner/koordinatorer för morgon- och eftisverksamheten samt serviceproducenterna.
Läs mer om projektet och läs eller ladda ner rapporten i elektronisk version här


Lea Pulkkinen utreder flexibel skoldag

Undervisningsministeriet har utsett professor Lea Pulkkinen att utreda hur skoldagen kan bli mer felxibel. Läs mer här


Material från kursen om återvinning, pyssel och skapande

Sydkusten och UngMartha ordnade den 3.2.2015 den tredje temakursen om pyssel och återvinning. Se bilder och material från kursen här


Eftislagen fyller 10 år!

Jubileumsåret till ära gör Sydkusten en kortfilm om eftis.

Läs om dagen då vi filmade barn och ledare på eftiset Byllan & Kupan i Karis här  

 


 

 

Välkommen till eftis.fi!

 

Sydkustens landskapsförbund representerar det svenskspråkiga nätverket inom Utbildningsstyrelsens nationella nätverk för utvecklandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten.
 

Kontaktuppgifter:
Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef, Sydkustens landskapsförbund
050-3308234  
förnamn.efternamn@sydkusten.fi

 

Eftis och klubbar har
en egen Facebooksida

 

www.klubbar.fi
Webbsidan med information om skolans klubbverksamhet

 

www.edu.fi
www.oph.fi
Utbildningsstyrelsens webbsidor
 

Denna sida upprätthålls av Sydkustens landskapsförbund

www.sydkusten.fi

Hitta kontaktuppgifter till alla svenskspråkiga eftisar på svenskskola.fi

Korrigeringar kan meddelas till Sydkustens kansli, matias.osterberg (at) sydkusten.fi